เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-2 แบบมือหมุน 2 หัวจับ

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-2

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น HW200-2

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-2

W200-2

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-2 (แบบมือหมุน 2 หัวจับ) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 mm. เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอมปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานก้นด้วยแรงดันและเวลาตามที่กำหนด

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  1. ตัวโครงเครื่องยึดจับท่อพร้อมประกับขนาด 50-200 mm. (Basic Frame)
  2. แผ่นความร้อนแบบเคลือบเทปล่อนขนาด 200 mm. (Heating Plate)
  3. เครื่องปาดหน้าท่อขนาด DN 50-200mm. (Planing tool)
  4. ปั๊มไฮดรอลิคพร้อมชุดควบคุมการทำงานและชุดตั้งเวลาการเชื่อม (Hydraulic Unit)
  5. ขาตั้งสำหรับวางแผ่นความร้อนและเครื่องปาดหน้าท่อ (Support)
  6. ชุดน็อต เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Tool and Accessories)

อุปกรณ์เสริม 

  • ตัวจับสตับเอ็น สำหรับจับสตับเอ็นเข้ากับแคลมป์เครื่องเชื่อมท่อ (Stub End Holder)

 

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-2