โครงเครื่องจับท่อ HDPE (Basic Frame)

โครงเครื่องจับท่อ HDPE (Basic Frame)

รุ่น FM-W160-2

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 40-160 mm.

Basic Frame_HW160-2

 

รุ่น FM-W160-4

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 40-160 mm.

Basic Frame_HW160-4

 

รุ่น FM-W160-4P

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุนมีเกียร์และเกจวัดแรงดัน พร้อมประกับ ขนาด 40-160 mm.

Basic Frame_HW160-4P

 

รุ่น FM-P160-2

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือโยก 2 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 40-160 mm.

Basic Frame_HP160-2

 

รุ่น FM-HD160

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค พร้อมประกับ ขนาด 40-160 mm.

Basic Frame_HD160

 

รุ่น FM-W200-2

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 50-200 mm.

Basic Frame_HW200-2

 

รุ่น FM-W200-4

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 50-200 mm.

Basic Frame_HW200-4

 

รุ่น FM-W200-4P

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุนมีเกียร์และเกจวัดแรงดัน พร้อมประกับ ขนาด 50-200 mm.

Basic Frame_HW200-4P

 

รุ่น FM-P200-2

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือโยก 2 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 50-200 mm.

Basic Frame_HP160-2

 

รุ่น FM-W250-2

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 63-250 mm.

Basic Frame_HW250-2

 

รุ่น FM-W250-4

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ พร้อมประกับ ขนาด 63-250 mm.

Basic Frame_HW250-4

 

รุ่น FM-HD250

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค พร้อมประกับ ขนาด 63-250 mm.

Basic Frame_HD250

 

รุ่น FM-HD315

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค พร้อมประกับ ขนาด 90-315 mm.

Basic Frame_HD315

 

รุ่น FM-HD500

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค พร้อมประกับ ขนาด 200-500 mm.

Basic Frame_HD500

 

รุ่น FM-HD630

โครงเครื่องยึดจับท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค พร้อมประกับ ขนาด 315-630 mm.

Basic Frame_HD630