แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE (Heating Plate)

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE (Heating Plate)

รุ่น HT-W160

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน ขนาด 160 mm.

Heating Plate_W160

 

รุ่น HT-W250

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน ขนาด 250 mm.

Heating Plate_W250

 

รุ่น HT-P160

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุนมีเกียร์และแบบมือโยก ขนาด 160 mm.

Heating Plate_HP160

 

รุ่น HT-P200

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุนมีเกียร์และแบบมือโยก ขนาด 200 mm.

Heating Plate_HP200

 

รุ่น HT-H160

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค ขนาด 160 mm.

Heating Plate_HD160

 

รุ่น HT-H250

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค ขนาด 250 mm.

Heating Plate_HD250

 

รุ่น HT-H315

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค ขนาด 315 mm.

Heating Plate_HD315

 

รุ่น HT-H500

แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค ขนาด 500 mm.

Heating Plate_HD500