เครื่องเชื่อม EF (Electrofusion Welding Machine)

การเชื่อมท่อด้วยวิธี ElectroFusion เป็นการเชื่อมโดยวีธีการผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ข้อต่อ เพื่อหลอมละลายผิวสัมผัสของท่อและข้อต่อให้ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้รอยต่อมีความแข็งแรงและทนแรงดันได้สูง อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดตะเข็บภายในท่อ

คุณสมบัติ
– ใช้งานง่ายสามารถทำงานในที่แคบได้ ทำให้การเชื่อมสะดวกรวดเร็ว
– มีน้ำหน้กเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย
– สามารถเชื่อมต่อท่อและอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆได้ตั้งแต่ขนาด 20-400mm.
– มีช่องต่อสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและตัวPrinter
– สามารถเก็บบันทึกข้อมูลผลการเชื่อมได้ถึง500จุด
– มีช่องต่อUSBสำหรับบันทึกข้อมูลออกภายนอก
– มีกล่องกันกระแทกสำหรับจัดเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการพกพา