เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE (Planing tool)

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE (Planing tool)

รุ่น CT-W160 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบมือหมุน ขนาด 160 mm. 

Planing Tool_W160

 

รุ่น CT-W200 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบมือหมุน ขนาด 200 mm. 

Planing Tool_W200

 

รุ่น CT-W250 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบมือหมุน ขนาด 250 mm. 

Planing Tool_W250

 

รุ่น CT-H160 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบไฮดรอลิค แบบมือหมุนมีเกียร์และแบบมือโยกขนาด 160 mm. 

 

รุ่น CT-H200 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบไฮดรอลิค แบบมือหมุนมีเกียร์และแบบมือโยกขนาด 200 mm. 

Planing Tool_HP200

 

รุ่น CT-H250 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบไฮดรอลิค แบบมือหมุนมีเกียร์และแบบมือโยกขนาด 250 mm. 

Planing Tool_HD250

 

รุ่น CT-H315 

เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE สำหรับเครื่องเชื่อม HDPE แบบไฮดรอลิค แบบมือหมุนมีเกียร์และแบบมือโยกขนาด 315 mm. 

Planing Tool_HD315