เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 355 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD355/90

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD335/90

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น HD315

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 355 mm.

HD355-90

HD315_A

HD315_B

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 355 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD355/90 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 mm. เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอมปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานก้นด้วยแรงดันและเวลาตามที่กำหนด

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  1. ตัวโครงเครื่องจับท่อพร้อมประกับขนาด 90-355 mm. (Basic Frame)
  2. แผ่นความร้อนแบบเคลือบเทปล่อนขนาด 355 mm. (Heating Plate)
  3. เครื่องปาดหน้าท่อขนาด DN 90-355 mm. (Planing tool)
  4. ปั๊มไฮดรอลิคพร้อมชุดควบคุมการทำงานและชุดตั้งเวลาการเชื่อม (Hydraulic Unit)
  5. ขาตั้งสำหรับวางแผ่นความร้อนและเครื่องปาดหน้าท่อ (Support)
  6. ชุดน็อต เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Tool and Accessories)

อุปกรณ์เสริม 

  • ชุดควบคุมและบันทึกการเชื่อม ดาต้าล็อคเกอร์ (Data Logger set)
  • ตัวจับสตับเอ็น สำหรับจับยึดสตับเอ็นเข้ากับแคลมป์เครื่องเชื่อมท่อ (Stub End Holder)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 355 mm. แบบไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 6 นิ้ว แบบไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 8 นิ้ว แบบไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 12 นิ้ว แบบไฮดรอลิค