เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD160/40

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD160/40

HD160

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. รุ่น HD160/40

HD160-40 Spec

HD160_A

HD160_B

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD160/40 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm. เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอมปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานก้นด้วยแรงดันและเวลาตามที่กำหนด

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  1. ตัวโครงเครื่องยึดจับท่อพร้อมประกับขนาด 40-160 mm. (Basic Frame)
  2. แผ่นความร้อนแบบเคลือบเทปล่อนขนาด 160 mm. (Heating Plate)
  3. เครื่องปาดหน้าท่อขนาด DN 40-160mm. (Planing tool)
  4. ปั๊มไฮดรอลิคพร้อมชุดควบคุมการทำงานและชุดตั้งเวลาการเชื่อม (Hydraulic Unit)
  5. ขาตั้งสำหรับวางแผ่นความร้อนและเครื่องปาดหน้าท่อ (Support)
  6. ชุดน็อต เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Tool and Accessories)

อุปกรณ์เสริม 

  • ชุดควบคุมและบันทึกการเชื่อม ดาต้าล็อคเกอร์ (Data Logger set)
  • ตัวจับสตับเอ็น สำหรับยึดจับสตับเอ็นเข้ากับแคลมป์เครื่องเชื่อมท่อ (Stub End Holder)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. (6″) แบบไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 6 นิ้ว แบบไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 8 นิ้ว แบบไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 12 นิ้ว แบบไฮดรอลิค