เครื่องเชื่อมท่อ PPR

เครื่องเชื่อมท่อ PPR

การเชื่อมท่อ PP-R

การเชื่อมท่อพลาสติก PP-R เป็นการเชื่อมท่อด้วยวีธีการใช้ความร้อนและแรงดันในการเชื่อมท่อและข้อต่อพลาสติกให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งแบ่งวิธีการเชื่อมได้เป็น 3 แบบ

 1. การเชื่อมแบบเชื่อมสวม (Socket Fusion Welding)
 2. การเชื่อมแบบไฟฟ้า (Electro Fusion Welding)
 3. การเชื่อมแบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding)
เครื่องเชื่อมท่อ PP-R
 1. เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมสวม (Socket Fusion Welding Machine)
  • เครื่องเชื่อมท่อ PP-R แบบเชื่อมสวม ชนิดมือถือแบบพกพา
  • เครื่องเชื่อมท่อ PP-R แบบเชื่อมสวม ชนิดมือพร้อมแท่นยึดจับท่อ
 2. เครื่องเชื่อมท่อแบบไฟฟ้า (Electro Fusion Welding Machine)
 3. เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding Machine)
  • เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน ชนิดมือหมุน
  • เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน ชนิดไฮดรอลิค
เครื่องเชื่อมท่อ PP-R แบบเชื่อมสอด ชนิดมือถือแบบพกพา
PPR-32

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R ขนาด 20-32 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Welding Machine) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32 mm. (1/2″), (3/4″), (1″)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R ขนาด 20-63 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Welding Machine) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R ขนาด 75-110 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Welding Machine) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32 mm. (2-1/2″), (3″), (4″)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R แบบเชื่อมสอด ชนิดมือพร้อมแท่นยึดจับท่อ

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R ขนาด 20-63 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด พร้อมแท่นยึดจับท่อ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R ขนาด 63-110 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด พร้อมแท่นยึดจับท่อ สำหรับหัวเชื่อมท่อขนาด 63, 75, 90, 110 mm. (2″), (2-1/2″), (3″), (4″)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R ขนาด 63-160 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด พร้อมแท่นยึดจับท่อ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63, 75, 90, 110, 160 mm. (2″), (2-1/2″), (3″), (4″), (6″)

เครื่องเชื่อมท่อแบบไฟฟ้า (Electro Fusion Welding Machine)

เครื่องเชื่อม EF (Electro Fusion)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมไฟฟ้า Electro Fusion สำหรับเชื่อมท่อและข้อต่อขนาด 20-400 mm.

เครื่องเชื่อม EF (Electro Fusion)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมไฟฟ้า Electro Fusion สำหรับเชื่อมท่อและข้อต่อขนาด 20-400 mm.

เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน ชนิดมือหมุน

เครื่องเชื่อมท่อชนิดมือหมุน ขนาด 160 mm.

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding Machine) ชนิดมือหมุน สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อชนิดมือหมุน ขนาด 200 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding Machine) ชนิดมือหมุน สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50-200 mm.

เครื่องเชื่อมท่อชนิดมือหมุุน ขนาด 250 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding Machine) ชนิดมือหมุน สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63-250 mm.

เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน ชนิดไฮดรอลิค

เครื่องเชื่อมท่อชนิดไฮดรอลิค ขนาด 160 mm.

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมชน ชนิดไฮดรอลิค สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อชนิดไฮดรอลิค ขนาด 250 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมชน ชนิดไฮดรอลิค สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63-250 mm.

เครื่องเชื่อมท่อชนิดไฮดรอลิค ขนาด 315 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมชน ชนิดไฮดรอลิค สำหรับเชื่อมท่อขนาด 90-315 mm.