เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 630 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD630/315

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD630/315

HD630

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 630 mm.

HD630-315 Spec

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 630 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD630/315 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm. เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอมปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานก้นด้วยแรงดันและเวลาตามที่กำหนด

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  1. ตัวโครงเครื่องยึดจับท่อพร้อมประกับขนาด 315-630 mm. (Basic Frame)
  2. แผ่นความร้อนแบบเคลือบเทปล่อนขนาด 630 mm. (Heating Plate)
  3. เครื่องปาดหน้าท่อขนาด DN 315-630 mm. (Planing tool)
  4. ชุดปั๊มไฮดรอลิคพร้อมตัวควบคุมการทำงาน (Hydraulic Unit)
  5. กล่องจ่ายไฟพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิและชุดตั้งเวลาการเชื่อม (Power Supply box)
  6. ขาตั้งสำหรับยึดกล่องจ่ายไฟและวางแผ่นความร้อนกับเครื่องปาดท่อ (Support)
  7. ชุดน็อต เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Tool and Accessories)

อุปกรณ์เสริม 

  • ชุดควบคุมและบันทึกการเชื่อม ดาต้าล็อคเกอร์ (Data Logger set)
  • ตัวจับสตับเอ็น สำหรับจับยึดสตับเอ็นเข้ากับแคลมป์เครื่องเชื่อมท่อ (Stub End Holder)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 630 mm.