เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

การเชื่อมท่อ HDPE

การเชื่อมท่อพลาสติก HDPE เป็นการเชื่อมท่อโดยการใช้ความร้อนและแรงดันในการเชื่อมประสานท่อและข้อต่อพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งแบ่งวิธีการเชื่อมได้เป็น 3 แบบ

 1. การเชื่อมแบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding)
 2. การเชื่อมแบบเชื่อมสวม (Socket Fusion Welding)
 3. การเชื่อมแบบไฟฟ้า (Electro Fusion Welding)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 

 1. เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding Machine)
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือโยก
 1. เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมสวม (Socket Fusion Welding Machine)
 2. เครื่องเชื่อมท่อแบบไฟฟ้า (Electro Fusion Welding Machine)

 

1. เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบเชื่อมชน (Butt Fusion Welding Machine)

[เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน]

– ใช้แรงมือในการหมุนพวงมาลัยเพื่อบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกของแคล้มจับท่อ

– ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบา และมีอุปกรณ์น้อยชิ้น ทำให้คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

– การเชื่อมต้องอาศัยการสังเกตุรอยเชื่อม แรงมือที่ใช้ และการจับเวลา เพื่อให้รอยเชื่อมแต่ละจุดได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น HW160-2

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50-200 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50-200 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63-250 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63-250 mm.

 • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 2 หัวจับ

– ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา เหมาะกับงานยกเชื่อมบนที่สูง เชื่อมแนวดิ่ง และงานเชื่อมในที่แคบ

 • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ

– ตัวแคล้มจับท่อแบบ 4 หัวจับ (จับท่อด้านละ 2 แคล้ม) ช่วยให้จับท่อได้นิ่งกว่าและบังคับให้ท่อตรงได้ระดับง่ายกว่าแบบ 2 หัวจับ

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ ระบบเฟืองทด สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ ระบบเฟืองทด สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50-200 mm.

 • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน 4 หัวจับ ระบบเฟืองทด

– โครงเครื่องและประกับมีความหนาและแข็งแรงกว่ารุ่นทั่วไป

– มีระบบเฟืองทดช่วยให้เบาแรงในการหมุนพวงมาลัยดันท่อชนกัน พร้อมเกจวัดแรงดันแสดงค่าแรงดัน

– แผ่นความร้อนเป็นแบบดิจิตอล ปรับตั้งและแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข

[เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือโยก]

 – ตัวโครงเครื่องและประกับจะมีความหนาและแข็งแรงกว่ารุ่นทั่วไป

– ระบบมือโยกช่วยให้เบาแรงในการดันท่อชนกัน

– แผ่นความร้อนเป็นแบบดิจิตอล ปรับตั้งและแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือโยก 2 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือโยก 2 หัวจับ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50-200 mm.

 

[เครื่องเชื่อมท่อHDPE แบบไฮดรอลิค]

– ใช้ระบบไฮดรอลิคในการควบคุมบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกของแคล้มจับท่อ

– มีชุดควบคุมแรงดันไฮดรอลิค ชุดควบคุมอุณภูมิแผ่นความร้อน และชุดตั้งเวลาการเชื่อม สามารถตั้งแรงดันและตั้งเวลาในการเชื่อมได้ ทำให้รอยเชื่อมแต่ล่ะจุดได้มาตรฐานเหมือนๆกัน

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD160/40 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD250/63 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63-250 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD315/90 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 90-315 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD355/90 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 90-355 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD450/200 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 200-450 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD500/200 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 200-500 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD630/315 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 315-630 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD800/450 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 450-800 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD1000/630 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 630-1000 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD1200/800 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 800-1200 mm.

 

2. เครื่องเชื่อมท่อแบบเชื่อมสวม (Socket Fusion Welding Machine)

[เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบเชื่อมสอด ชนิดมือถือแบบพกพา]

เครื่องเชื่อมท่อ ขนาด 20-32 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Welding Machine) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32 mm. (1/2″), (3/4″), (1″)

เครื่องเชื่อมท่อ ขนาด 20-63 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Welding Machine) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″)

เครื่องเชื่อมท่อ ขนาด 75-110 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Welding Machine) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32 mm. (2-1/2″), (3″), (4″)

[เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบเชื่อมสอด ชนิดมือพร้อมแท่นยึดจับท่อ]

เครื่องเชื่อมท่อ ขนาด 20-63 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด พร้อมแท่นยึดจับท่อ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″)

เครื่องเชื่อมท่อ ขนาด 63-110 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด พร้อมแท่นยึดจับท่อ สำหรับหัวเชื่อมท่อขนาด 63, 75, 90, 110 mm. (2″), (2-1/2″), (3″), (4″)

เครื่องเชื่อมท่อ ขนาด 63-160 mm. 

ชุดเครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมสอด พร้อมแท่นยึดจับท่อ สำหรับเชื่อมท่อขนาด 63, 75, 90, 110, 160 mm. (2″), (2-1/2″), (3″), (4″), (6″)

3. เครื่องเชื่อมท่อแบบไฟฟ้า (Electro Fusion Welding Machine)

เครื่องเชื่อม EF (Electro Fusion)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมไฟฟ้า Electro Fusion สำหรับเชื่อมท่อและข้อต่อขนาด 20-400 mm.

เครื่องเชื่อม EF (Electro Fusion)

เครื่องเชื่อมท่อ PP-R, HDPE แบบเชื่อมไฟฟ้า Electro Fusion สำหรับเชื่อมท่อและข้อต่อขนาด 20-400 mm.