เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 3

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

HD160

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 40-160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 50-200 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 90-315 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 90-355 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160-400 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 180-450 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200-500 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 315-630 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 450-800 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 630-1000 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 800-1200 mm.