เครื่องปาดหน้าท่อPE
รหัสสินค้า ขนาด (mm) ขนาดของท่อที่รองรับ (mm)
CT-D160 160 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160
CT-D250 250 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
CT-D315 315 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315