เครื่องกรู๊ฟท่อ 8″-24″ รุุ่น TWG-4

(Grooving Machine Model: TWG-4)

# ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน
 • ตัวเครื่องกรู๊ฟ (2)
 • ตัวขารองท่อ (ปรับระดับได้) (1)
 • หัวรับร่อง (knurl wheel)
  – Ø210 -Ø325 (3)
  – Ø377-Ø426 (4)
  – Ø480-Ø630 (5)  
 • หัวกดร่อง (pinch roll)
  – Ø219-Ø530 (6)
  – Ø630 (7)
# ข้อมูลทางเทคนิค