เครื่องกรู๊ฟท่อ 2″-12″ รุ่น TWG-2P

(Grooving Machine 2″-12″ Model: TWG-2P)

 

# ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน
 • ตัวเครื่องกรู๊ฟ (1)
 • ตัวขารองท่อ (ปรับระดับได้) (2)
 • หัวรับร่อง (knurl wheel)
  – Ø57 -Ø76 (3)
  – Ø108-Ø140 (4)
  – Ø159-Ø168 (5)  
 • – Ø219-Ø325 (6)
 • – Ø89 (9)
 • หัวกดร่อง (pinch roll)
  – Ø60-Ø168 (6)
  – Ø219-Ø325 (7)
# อุปกรณ์เสริม(ต้องสั่งซื้อเพิ่ม)
 • ชุดล้อนำทาง (guide wheel) (9)

 

# ข้อมูลทางเทคนิค