ตลับเมตรวัดร่องกรู๊ฟยี่ห้อ Tuwei

Tuwei Tape measure

Pipe tape maasure