เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm.

มือหมุน 2 หัวจับ 40-160 mm.

มือหมุน 4 หัวจับ 40-160 mm.

มือหมุน มีเกียร์ 40-160 mm.

มือโยก 2 หัวจับ 40-160 mm.

แบบไฮดรอลิค 40-160 mm.

มือหมุน มีเกียร์ 40-160 mm.