เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 1000 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD1000/630

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิค รุ่น HD1000/630

HD1000

HD1000-630 Spec

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 1000 mm. แบบไฮดรอลิค รุ่น HD1000/630 สำหรับเชื่อมท่อขนาด 630, 710, 800, 900, 1000 mm. เชื่อมท่อด้วยวิธีการเชื่อมชน โดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอมปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานก้นด้วยแรงดันและเวลาตามที่กำหนด

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  1. ตัวโครงเครื่องยึดจับท่อพร้อมประกับขนาด 630-1000 mm. (Basic Frame)
  2. แผ่นความร้อนแบบเคลือบเทปล่อนขนาด 1000 mm. (Heating Plate)
  3. เครื่องปาดหน้าท่อขนาด DN 630-1000 mm. (Planing tool)
  4. ชุดปั๊มไฮดรอลิคพร้อมตัวควบคุมการทำงาน (Hydraulic Unit)
  5. กล่องจ่ายไฟพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิและชุดตั้งเวลาการเชื่อม (Power Supply)
  6. ขาตั้งสำหรับยึดกล่องจ่ายไฟและวางแผ่นความร้อนกับเครื่องปาดท่อ (Support)
  7. ชุดน็อต เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Tool and Accessories)

อุปกรณ์เสริม 

  • ชุดควบคุมและบันทึกการเชื่อม ดาต้าล็อคเกอร์ (Data Logger set)
  • ตัวจับสตับเอ็น สำหรับจับยึดสตับเอ็นเข้ากับแคลมป์เครื่องเชื่อมท่อ (Stub End Holder)
  • เครนแขนหมุน พร้อมรอกไฟฟ้า (Cantilever Crane)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 1000 mm.