เครื่องบันทึกงานเชื่อม Data logger

เครื่องบันทึกและควบคุมงานเชื่อมท่อ (Data logger) สามารถบันทึกงานเชื่อมท่อ HDPE ควบคุมการเชื่อมท่อ HDPE  และพิมพ์รายงานการเชื่อม โดยทำงานร่วมกับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบไฮดรอลิคที่รองรับการเชื่อมต่อ Data logger
– มีโปรแกรมควบคุมการเชื่อมท่อให้ได้ตามมาตรฐาน
– สามารถสั่ง Print รายงานการเชื่อมได้โดยตรงจากตัวเครื่อง
– สามารถบันทึกรายงานออกจากตัวเครื่องผ่านพอร์ต USB

เครื่องบันทึกงานเชื่อม ควบคุมงานเชื่อมท่อ HDPE (Data Logger) เป็นแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ใช้งานง่าย มีโปรแกรมควบคุมการเชื่อมท่อให้ได้ตามมาตรฐาน มีเสียงแจ้งเตือน ในทุกๆขั้นตอนการเชื่อม สามารถเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ได้ ตามมาตรฐานการเชื่อม ตามสเปคเครื่องเชื่อมท่อ ตามขนาดท่อ พร้อมพิมพ์รายงานการเชื่อม แสดงค่าต่างๆที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม สำหรับใช้ในการตรวจสอบส่งมอบงาน

Data Logger
Data Logger