เครื่องกรู๊ฟท่อ 3/4″-8″ รุุ่น TWG-11A

(Grooving Machine Model: TWG-11A)

# ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน
 • ตัวเครื่องกรู๊ฟ (1)
 • แขนหมุน (rotating arm) (9)
 • หัวรับร่อง (knurl wheel)
  – Ø27-Ø33 (2)
  – Ø42-Ø48 (3)
  – Ø60-Ø168 (4)
  – Ø219 (5)
 • หัวกดร่อง (pinch roller)
  – Ø27-Ø48 (6)
  – Ø60-Ø168 (7)
  – Ø219 (8)
# ข้อมูลทางเทคนิค
 • Groove capability: 3/4″-8″(Ø27-Ø219) SCH40 steel pipe 
 • Maximum wall thickness: 7 mm.
 • Gross weight: 23 kg
 • Packaging size: 40 x 33 x 30 (cm.)