หัวเชื่อมท่อPPR (Welding Mold)

หัวเชื่อมท่อPPR (Welding Mold) ขนาดต่างๆ

แบบแยกรายตัว:

รหัสสินค้า ขนาด (มม.)
MO-D20 20
MO-D25 25
MO-D32 32
MO-D40 40
MO-D50 50
MO-D63 63
MO-D75 75
MO-D90 90
MO-D110 110

 

แบบเป็นชุด:

รหัสสินค้า ขนาดของชุดหัวเชื่อม (มม.)
MOD20-63 20 25 32 40 50 63
MOD75-110 77 90 110