เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE

เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE

LST800
เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE รุ่น LST800
เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE รุ่น LST-GM1
เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE รุ่น LST900
เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE รุ่น LST900D