เครื่องเชื่อมพลาสติก

เครื่องเชื่อมพลาสติก

เครื่องเชื่อมพลาสติก รุ่น LSTุ600A
เครื่องเชื่อมพลาสติก รุ่น LST610A