HW200-4G

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-4G แบบมือหมุนเกียร์

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-4G เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-4G (แบบมือหมุนมีเกียร์และเกจวัดแรงดัน) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, […]

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น HW200-4P

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-4P แบบมือหมุนเกียร์

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-4P เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 200 mm. รุ่น HW200-4P (แบบมือหมุนมีเกียร์และเกจวัดแรงดัน) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, […]

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. รุ่น HW160-4P

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. รุ่น HW160-4P แบบมือหมุนเกียร์

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. รุ่น HW160-4P เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 160 mm. รุ่น HW160-4P (แบบมือหมุนมีเกียร์และเกจวัดแรงดัน) สำหรับเชื่อมท่อขนาด 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, […]